Konzultace a objednávky: Ing. Miloš Koc, tel.: 603 221 564

Dezinfekce - chlorace

Dezinfekce je proces ničení mikroorganismů, původců infekce.

Provádíme:

 • dezinfekci nových i starších rozvodů pitné vody
 • dezinfekci vodojemů
 • dezinfekci nádrží
 • dezinfekci bojlerů

Technologie

 • Podobně jako při chemickém čištění, používá se průtočný způsob
 • Dávkování dezinfekčního činidla
 • Působení po dobu expozice
 • Proplach
 • Odběr vzorků
 • Mikrobiologické rozbory
 • Technická zpráva

Chemikálie

NaClO, ClO2, H2O2, CH3COOOH, atd.

Pitná voda

Limit 0,05 - 0,3 mg volného Cl.

Požadované limity určuje vyhl. MZ č. 252/2004

Terminologie, definice

Dezinfekce
 • je proces ničení původců infekce, který má za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavému jedinci

Certifikáty

Prefix, s.r.o. je členem Sdružení DDD a má oprávnění používat logo CEPA:

CEPA 2017