Konzultace a objednávky: Ing. Miloš Koc, tel.: 603 221 564

Ostatní služby

Činnosti, které firma Prefix, s.r.o. příležitostně poskytuje.

Hlavní činnosti

 • Školení BP a PO
 • Organizování vzdělávacích akcí
 • Doprava ADR nákladní do 3,5 t
 • Výkon bezpečnostního poradce ADR
  • přeprava nebezpečných věcí po pozemních komunikacích dle ADR
  • držení platných "Osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci"
  • ADR pro třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9
 • DDD - speciální ochrana dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací
 • Organizování kulturních a sportovních akcí
 • Nakladatelská činnost
 • Obchodní činnost
 • Stavební činnost